Oferujemy kompleksową usługę audytu pod kątem przygotowania Państwa organizacji do przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych - RODO. W procesie wdrożenia, na podstawie audytu zostaną określone konieczne do podjęcia czynności oraz zakres niezbędnej dokumentacji.

W ramach procesu audytu/wdrożenia:

 • Przeprowadzona zostanie analiza dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych, 
 • Przeanalizowane i zinwentaryzowane zostaną wszystkie procesy przetwarzania danych osobowych
 • Opracowane zostaną niezbędne polityki, instrukcje oraz procedury,
 • Opracowana zostanie treść klauzuli informacyjnej (tzw. Obowiązek informacyjny) dla osób od których pozyskujemy dane osobowe,
 • Przeanalizujemy konieczność zawarcia  umów powierzenia danych, opracowane zostaną gotowe dokumenty oraz drafty umów dla przyszłych usługodawców/procesorów,
 • Przeprowadzona zostanie analiza ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych w oparciu o normy z rodziny ISO/IEC 27000, ISO/IEC 31000, ISO/IEC 22301,
 • W razie potrzeby, zgodnie z wymaganiami RODO przeprowadzona zostanie ocena skutków przetwarzania danych osobowych, tzw. DPIA ,
 • Opracujemy i wdrożymy procedury rejestracji i zgłaszania incydentów naruszenia ochrony danych osobowych,
 • Opracujemy wymagany przepisami rejestr czynności przetwarzania danych,
 • Zaktualizujemy lub stworzymy procedury gromadzenia zgód i informowania o przetwarzaniu danych oraz opracujemy treść klauzul zgody dopasowaną do Państwa potrzeb,
 • Strona internetowa  zostanie poddana audytowi pod kątem zgodności z wymaganiami RODO
 • Pomożemy w dostosowaniu procesów/usług/produktów do wymagań Privacy by design, Privacy by default,

Pełny zakres czynności i koniecznej do opracowania dokumentacji może zostać określony jedynie po przeprowadzeniu pełnego audytu oraz zinwentaryzowania procesów jak i zasobów w Organizacji.

Działamy w oparciu o normy ISO/IEC 27001, 27005, 22301, 31000 – nasze certyfikaty.

Zapraszamy do lektury artykułu dotyczącego podstaw wdrożenia RODO w przedsiębiorstwie stworzonego wraz z naszymi Partnerami – Design-Joomla.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Foltman
Ul. Sienkiewicza 23/14, 81-811 Sopot
NIP: 5881985670
Tel. 664305 049
e-mail: biuro@kancelariafoltman.pl

Kancelaria Foltman © All Rights Reserved.

Ochrona danych osobowych | GDPR

Wykonanie Design-joomla.pl